UTRUSTNING

munstyckscylinder

Teknikassistans utvecklar kompletta, nyckelfärdiga system, bestående av appliceringsutrustning och munstycke.  Munstyckets utformning är avgörande för en framgångsrik applicering. Vi använder vår breda kompetens och långa erfarenhet när vi optimerar den utrustning som uppdraget kräver.

Vi har mångårig erfarenhet av att välja rätt typ av utrustning som ger en hög tillgänglighet. Vi väljer den optimala utrustningen för varje unikt uppdrag, då vi inte är bundna till någon speciell tillverkare av komponenter. Det innebär att vi väljer den lämpligaste utrustningen, oavsett om den redan finns på marknaden eller om vi utvecklat den själva.