KUNDENS BEHOV

FV_Dosto_mit_Hintergrund_links.jpg

Varje kund är unik, varje uppdrag kräver en egen lösning. Gemensamt är dock behovet av en kvalitetssäkrad process där antalet operatörer och materialåtgång är optimerad.

En kvalitetsäkrad process innebär att operatörens påverkan på processen är minimerad. Önskvärt är att det endast finns ett möjligt sätt att utföra arbetet. Verktyg och utrustning måste vara enkla att använda, vara ergonomiskt riktigt utformade, enkla att underhålla och ha en hög tillförlitlighet. Processen måste också klara vissa variationer i t.ex. tryck, temperaturer och dimensioner på arbetsstycket med bibehållen kvalité på appliceringen. Först när dessa förutsättningar finns så har man nått till en kvalitetssäkrad process.

För att få en kostnadseffektiv produktion så krävs också att arbetsmängden är väl balanserad mellan operatörerna och att verktyg och utrustning ger korta cykeltider.

En optimerad materialförbrukning ger inte bara lägre kostnader i inköp utan minskar även utsläpp, kostnader för nedsmutsning av fordon och fabrik orsakad av t.ex. dropp.

Teknikassistans har både lång erfarenhet och teoretiska kunskaper i produktionsteknik för att tillfredsställa kundens behov i dessa avseenden.