ANALYS

munstycke1

Varje kund är unik, varje uppdrag kräver en egen lösning. Uppdraget börjar med en analys, för att kartlägga behoven, detaljerna och kraven på processen. Analysen måste göras noggrant och kräver därför erfarenhet och kompetens.

Några av de data som samlas in under analysen är:

  • Geometrin hos fordonet (gärna 3D-underlag, t.ex. STEP fil)
  • Behandlingsomfång med önskade skikttjocklekar
  • Fysikaliska data på material som skall appliceras
  • Typ av materialbehållare (fat)
  • Takttider på linan
  • Bemanning och arbetstider
  • Layout på lokal där arbetet skall utföras
  • Klassningsplan för E-zon i förekommande fall

Det är genom den grundliga analysen som vi lägger grunden till ett gott resultat.