MUNSTYCKEN

munstycke2

Utveckling av unika munstycken

Munstycket är nyckeln till en väl utförd applicering. Varje uppdrag kräver sin egen, unika lösning. Vår erfarenhet och kompetens lägger grunden för ett bra, anpassat munstycke.

Med hjälp av erfarenhet väljs ett första utkast på munstycket. Genom upprepade provsprutningar och efterföljande justeringar av munstycket, utvecklas munstycket steg för steg, för att möta kundens krav.

Inför ett uppdrag får vi oftast de detaljer som uppdraget gäller från kunden. Detaljerna används för att optimera munstycken vid provsprutningar. Teknikassistans har även möjlighet att tillverka dessa detaljer från ett 3D-underlag. Det innebär att vi kan ta fram munstycken innan objektet har börjat tillverkas.

Tillverkning av munstycken är ett precisionsarbete. Vi arbetar med specialmaskiner och utvecklar munstycket steg för steg för att uppnå den perfekta placeringen och det perfekta resultatet.

Väl dokumenterade tillverkningsritningar säkerställer leverans av reservdelsmunstycke, i de fall detta skulle behövas i framtiden.