RÅDGIVNING

Imacon Color Scanner

Teknikassistans har möjlighet att uppfylla uppdraget ännu bättre, om vi är med redan i utvecklingsstadiet av de produkter som appliceringen gäller. Med analysen och 3D CAD-filer som underlag, kan vi ge kunden råd om hur detaljerna eventuellt bör förändras för att ge ett optimalt resultat. Detta resulterar i en bättre produktionsprocess och en bättre prestanda, längre livslängd för de applicerade produkterna och dess funktion på fordonet.

Vår erfarenhet visar också att om man gjort den här optimeringen, undviks många problem som kan uppstå vid produktionsstart.

Om vi kan vara med i ett tidigt skede av projektet blir kostnaden blygsam, jämfört med att göra motsvarande utvecklingsarbete efter produktionsstart. Detta gäller all typ av applicering, men kanske ännu mer vid hålrumsbehandling med rostskyddsmedel. Genom att optimera placeringen av hålen för appliceringen kan mängden rostskyddsmedel, som används vid produktionen, minimeras medan täckningen optimeras.