APPLICERING

Teknikassistans har kunskapen om vad som krävs för att rostskydd, lim, tätning och ljuddämpning skall appliceras på ett korrekt och effektivt sätt, vare sig det gäller lastbilar, tåg eller bilar. Med en noggrann analys som grund utarbetar vi ett förslag för en lämplig appliceringsprocess. Det finns ett antal faktorer som påverkar valet av appliceringsteknik. Storleken och komplexiteten på ytorna som skall behandlas är faktorer. Bilar som skall rostskyddas har ofta komplicerade hålrum, medan tåg har stora hålrum. Produktionstakten påverkar också valet av appliceringsteknik. Producerar kunden 60 enheter/ timme (vanligt på en bilfabrik) eller kanske bara några enheter om dagen? Vid val av appliceringsmetod krävs kunskap och erfarenhet av de olika materialen som skall appliceras. Vi jobbar ofta nära materialleverantören.

 

munstycke_ani

 

När det gäller appliceringstekniken så jobbar vi med tre huvudtyper:

• Airmix (high pressure air mix): Materialet har ett tryck på 30 – 150 bar och blandas med tryckluft (6 bar) i en blandningskammare. Blandningen fortsätter till munstycket, där hål och slitsar fördelar blandningen i olika riktningar. Den här metoden används bland annat till rostskyddsbehandling av hålrum.

• Airless: Materialtryck 30 – 250 bar. Materialet går genom ett hårdmetallmunstycke som sitter i verktyget och sprutpistolen. Det finns ett antal olika leverantörer av munstycken, som vi köper. Svårigheten är att välja rätt munstycke i kombination med rätt materialtryck och rätt pistol.

• Extrudering: Materialtryck 10 – 200 bar. Materialet trycksätts tillräckligt för att ”långsamt” flöda ut ur munstycket. Munstycket ligger vanligtvis an mot den detalj där appliceringen skall ske. För att få den form på materialsträngen som önskas, utvecklar vi munstycket själva.