TESTER

nytt_testprotokoll

Under utvecklingsarbetet utför Teknikassistans återkommande tester för att försäkra sig om att appliceringen möter de ställda kraven.

Testerna omfattar okulär besiktning samt mätning av skikttjocklekar. Teknikassistans gör en noggrann dokumentation. Ett testprotokoll, som visar bland annat vilka delar som testats, vilket material som applicerats, skikttjocklek på materialet, mängd material som applicerats samt material- och lufttryck, lämnas över till kunden.

Dokumentationen visar att de ställda kraven är uppfyllda och underlaget används för att styra hur appliceringen skall utföras.

Läs mer om vårt systemkunnande här