Utvecklar kundanpassade lösningar för appliceringTeknikassistans utvecklar kundanpassade systemlösningar för applicering av korrosionsskydd, tätning, lim och ljuddämpning på bilar, lastbilar, bussar och tåg. Vår styrka ligger i lång erfarenhet och bred kompetens som underleverantör till fordonsindustrin. Vi har specialiserat oss på att analysera behov samt utveckla de verktyg som krävs för en optimal och hållbar applicering. Vi arbetar efter en väl utvecklad strategi, där vi med hjälp av analyser, tester och mätningar tillgodoser unika kravspecifikationer.

.