AIRLESS

Ingående komponenter är tillverkade i Sverige efter våra ritningar. Munstyckena monteras och testas av oss innan leverans. Speciell hänsyn är tagen till
materialval för att tåla lösningsmedel. Detta ger en lång livslängd. Vi använder oss av lamellfilter storlek 100 eller 200 mesh beroende på munstycksstorlek
för att minimera stopp i dysorna. Våra airless-munstycken kan användas till produkter med låg till hög viskositet. Kontakta oss gärna för rådgivning om ni är osäkra på vilket som är lämpligast.

Flexibel slang
300501-01
Flexibel slang 360°, längd 2,0 m x 8 mm, 2 hål
300501-123
Flexibel slang 360°, längd 1,2 m x 8 mm, 3 hål
300501-203
Flexibel slang 360°, längd 2,0 m x 8 mm, 3 hål
300501-204
Flexibel slang 360°, längd 2,0 m x 8 mm, 4 hål
Krokmunstycke
300502-618
Krokmunstycke 65°, flatstråle, längd 350 x 8 mm
300502-810
Krokmunstycke 80°, flatstråle, längd 350 x 8 mm
Fler storlekar (PDF)
Krokmunstycke
300503-01
Krokmunstycke 15°, konisk sprutbild, längd 220 x 4mm
Krokmunstycke
300504-01
Krokmunstycke 80°, konisk sprutbild, längd 150 x 8mm
300504-02
Krokmunstycke 80°, konisk sprutbild, low flow, längd 150 x 8mm
Lansmunstycke
300505-09
Lansmunstycke 180°, längd 0,9 m x 4 mm
300505-12
Lansmunstycke 180°, längd 1,2 m x 4 mm
300505-15
Lansmunstycke 180°, längd 1,5 m x 4 mm
Lansmunstycke
300506-09
Lansmunstycke 180°, längd 0,9 m x 8 mm
300506-12
Lansmunstycke 180°, längd 1,2 m x 8 mm
300506-15
Lansmunstycke 180°, längd 1,5 m x 8 mm
Lansmunstycke
300507-123
Lansmunstycke 360°, längd 1,2 m x 8 mm, 3 hål
300507-153
Lansmunstycke 360°, längd 1,5 m x 8 mm, 3 hål
300507-20
Lansmunstycke 360°, längd 2,0 m x 8 mm, 2 hål
300507-203
Lansmunstycke 360°, längd 2,0 m x 8 mm, 3 hål
Utvändigt munstycke
300508-620
Utvändigt munstycke, 65° flatstråle, längd 85 mm
Utvändigt munstycke
300509-620
Utvändigt munstycke, 65° flatstråle, längd 215 mm
Krokmunstycke
300510-02
Krokmunstycke 30°, konisk sprutbild, längd 220 x 3mm
Lansmunstycke
300511-043
Lansmunstycke 360°, längd 0,4 m x 4 mm, 3 hål
300511-152
Lansmunstycke 360°, längd 1,5 m x 4 mm, 2 hål
300511-153
Lansmunstycke 360°, längd 1,5 m x 4 mm, 3 hål
Krokmunstycke
300512-206
Krokmunstycke 20°, flatstråle, längd 250 x 8 mm
300512-210
Krokmunstycke 80°, flatstråle, längd 250 x 8 mm
300512-220
Krokmunstycke 20°, flatstråle, längd 250 x 8 mm
300512-420
Krokmunstycke 40°, flatstråle, längd 250 x 8 mm
300512-810
Krokmunstycke 80°, flatstråle, längd 250 x 8 mm
Fler storlekar (PDF)
300517-01
Tvåvägsmunstycke, 2×15°,konisk, längd 180 x 6 mm
300518
300518-411
Munstycke med vändbar dysa, 40°, flatstråle, storlek 0,011″
300518-615
Munstycke med vändbar dysa, 60°, flatstråle, storlek 0,015″
300518-619
Munstycke med vändbar dysa, 60°, flatstråle, storlek 0,019″
300601-10
Mellanslang, längd 1,0 m
300611-10
Mellanslang med svivel, längd 1,0 m
300610-10
Högtrycksslang 1/4″, 10 m
300630-10
Slangupprullare med 10 m 1/4″ höptrycksslang
300630-15
Slangupprullare med 15 m 1/4″ höptrycksslang
300702-AL
Sprutpistol airless med snabbkoppling-Assalub
300702-RST25
Sprutpistol airless med snabbkoppling (500 bar)
300802-2001
Pump 30:1, väggmontage, sugslang för 200 l tjock produkt
300802-2002
Pump 30:1, på kärra, sugslang för 200 l tjock produkt